Call for Emergency Employment – Nurse At Union of Medical Care and Relief OrganizationsAbout UOSSM Turkey:

A non-profit, non-governmental humanitarian medical relief organization, licensed in Turkey, that assists refugees affected by humanitarian disasters, living in Turkey and Syria

The organization was established in Turkey in 2012 and is based in Reyhanli, Hatay.
UOSSM Turkey provides specialized services in physiotherapy and rehabilitation programs, as well as mental health and psychosocial support, regardless of gender, ethnicity, and Religion

Location:Killis

Employment Code: 2023016

Job summary

Monitor the patient’s condition and assess their needs to provide the best possible care and advice

Duties and Responsibilities

 • receive the patients in the clinic and prepare them for the medical checkup and write the patient information.
 • He/she will arrange the medical and non-medical tools in the clinic and Send regular reports
 • He/she nurse will be responsible to do a fast intervention in case of an emergency case..
 • Maintaining the rights, dignity and confidentiality of patient information and applying the Code of Conduct in dealing with patients

Qualifications & Requirements:

 • Education: Nursing Faculty/school medical -health field
 • Experience: Two-years in the same field
 • Turkish language: Advanced level – native speker
 • Turkish nationality is Requested

UOSSM Türkiye Hakkında:

Türkiye ve Suriye’de yaşayan insani felaketlerden etkilenen mültecilere yardım eden, Türkiye’de lisanslı, kar amacı gütmeyen, hükümet dışı bir insani tıbbi yardım kuruluşu

Organizasyon Türkiye’de 2012 yılında kurulmuştur ve merkezi Hatay, Reyhanlı’dadır.
UOSSM Türkiye cinsiyet, etnik köken ve Din ne olursa olsun fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının yanı sıra ruh sağlığı ve psikososyal destek alanlarında uzmanlaşmış hizmetler sunar.

konum: Killis

İstihdam Kodu: 2023016

İş özeti

Mümkün olan en iyi bakım ve tavsiyeyi sağlamak için hastanın durumunu izleyin ve ihtiyaçlarını değerlendirin

Görev ve sorumlulukları

Hastaları klinikte karşılar, muayeneye hazırlar ve hasta bilgilerini yazar.
Klinikteki tıbbi ve tıbbi olmayan araçları düzenleyecek ve düzenli raporlar gönderecektir.
Acil bir durumda hızlı müdahale yapmakla sorumlu hemşire olacaktır.
Hasta bilgilerinin haklarını, itibarını ve gizliliğini korumak ve hastalarla ilişkilerde Davranış Kurallarını uygulamak
Nitelikler ve Gereksinimler:

Eğitim: Hemşirelik Fakülte/yüksekokul tıp-sağlık alanı
Deneyim: Aynı alanda iki yıl
Türkçe: İleri seviye – anadili Türkçe
Türk Vatandaşlığı İsteniyor

How to apply

 1. Interested candidates who meet the above-mentioned qualification should: CLICK HERE TO APPLY indicating advertisement code.

 2. Advertisement code:2023016

 3. UOSSM DER HR Will communicate just with the chosen candidate who achieves job analysis

 4. The application received after the closing date will not be given any consideration

Join Now

Download our App Now

ADX